هایما S7 با موتور 2000

باتری 60 آمپر سپاهان باتری

موجود در انبار
10,700,000 8,620,750 ریال

مکمل سوخت+ CHB

موجود در انبار
1,350,000 ریال

مکمل سوخت+ CHC

موجود در انبار
1,100,000 ریال

باتری 50 آمپر سپاهان باتری

موجود در انبار
8,870,000 7,286,050 ریال

باتری 66 آمپر صبا باتری

موجود در انبار
10,500,000 8,006,750 ریال

باتری 66 آمپر سپاهان باتری

موجود در انبار
11,700,000 9,314,750 ریال

باتری 50 آمپر صبا باتری

موجود در انبار
7,710,000 6,021,650 ریال

مکمل سوخت CH Power

موجود در انبار
2,200,000 ریال

باتری 60 آمپر صبا باتری

موجود در انبار
9,530,000 7,345,450 ریال

قفل فرمان

موجود در انبار
1,950,000 ریال

قفل پدال خرچنگی

موجود در انبار
1,900,000 ریال