باتری 60 آمپر سپاهان باتری

این محصول دارای ضمانت 12 ماهه و خدمات پس از فروش 24 ساعته در شبانه روز می باشد.
قیمت واحد : 15,500,000 ریال
کسر باتری کهنه با آمپر معادل : 4,500,000 ریال
اجرت نصب : 475,000 ریال
مالیات بر ارزش افزوده : 1,437,750 ریال
هزینه ایاب و ذهاب : 550,000 ریال
مبلغ نهایی قابل پرداخت: 13,462,750 ریال
مبلغ واحد هر آمپر 75000 ریال می باشد