باتری 50 آمپر سپاهان باتری

این محصول دارای ضمانت 12 ماهه و خدمات پس از فروش 24 ساعته در شبانه روز می باشد.
قیمت واحد : 12,400,000 ریال
کسر باتری کهنه با آمپر معادل : 4,150,000 ریال
اجرت نصب : 475,000 ریال
مالیات بر ارزش افزوده : 1,158,750 ریال
هزینه ایاب و ذهاب : 550,000 ریال
مبلغ نهایی قابل پرداخت: 10,433,750 ریال
مبلغ واحد هر آمپر 83000 ریال می باشد