باتری 74 آمپر صبا باتری

این محصول دارای ضمانت 12 ماهه و خدمات پس از فروش 24 ساعته در شبانه روز می باشد.
قیمت واحد : 14,557,651 ریال
کسر باتری کهنه با آمپر معادل : 5,772,000 ریال
اجرت نصب : 475,000 ریال
مالیات بر ارزش افزوده : 1,352,939 ریال
هزینه ایاب و ذهاب : 550,000 ریال
مبلغ نهایی قابل پرداخت: 11,163,590 ریال
مبلغ واحد هر آمپر 78000 ریال می باشد