باتری 66 آمپر صبا باتری

این محصول دارای ضمانت 12 ماهه و خدمات پس از فروش 24 ساعته در شبانه روز می باشد.
قیمت واحد : 12,450,000 ریال
کسر باتری کهنه با آمپر معادل : 5,478,000 ریال
اجرت نصب : 475,000 ریال
مالیات بر ارزش افزوده : 1,163,250 ریال
هزینه ایاب و ذهاب : 500,000 ریال
مبلغ نهایی قابل پرداخت: 9,110,250 ریال
مبلغ واحد هر آمپر 83000 ریال می باشد