باتری 66 آمپر صبا باتری

این محصول دارای ضمانت 12 ماهه و خدمات پس از فروش 24 ساعته در شبانه روز می باشد.
قیمت واحد : 10,500,000 ریال
کسر باتری کهنه با آمپر معادل : 4,356,000 ریال
اجرت نصب : 475,000 ریال
مالیات بر ارزش افزوده : 987,750 ریال
هزینه ایاب و ذهاب : 400,000 ریال
مبلغ نهایی قابل پرداخت: 8,006,750 ریال
مبلغ واحد هر آمپر 66000 ریال می باشد

captcha