باتری 50 آمپر صبا باتری

این محصول دارای ضمانت 12 ماهه و خدمات پس از فروش 24 ساعته در شبانه روز می باشد.
قیمت واحد : 9,350,000 ریال
کسر باتری کهنه با آمپر معادل : 4,150,000 ریال
اجرت نصب : 475,000 ریال
مالیات بر ارزش افزوده : 884,250 ریال
هزینه ایاب و ذهاب : 450,000 ریال
مبلغ نهایی قابل پرداخت: 7,009,250 ریال
مبلغ واحد هر آمپر 83000 ریال می باشد