باتری 50 آمپر صبا باتری

این محصول دارای ضمانت 12 ماهه و خدمات پس از فروش 24 ساعته در شبانه روز می باشد.
قیمت واحد : 9,920,000 ریال
کسر باتری کهنه با آمپر معادل : 3,750,000 ریال
اجرت نصب : 475,000 ریال
مالیات بر ارزش افزوده : 935,550 ریال
هزینه ایاب و ذهاب : 550,000 ریال
مبلغ نهایی قابل پرداخت: 8,130,550 ریال
مبلغ واحد هر آمپر 75000 ریال می باشد