باتری 50 آمپر سپاهان باتری

باتری 50 آمپر سپاهان باتری
این محصول دارای ضمانت 12 ماهه و خدمات پس از فروش 24 ساعته در شبانه روز می باشد.

-

قیمت واحد: 8,450,000 ریال

کسر باتری کهنه با آمپر معادل: 3,000,000 ریال

اجرت نصب: 420,000 ریال

مالیات بر ارزش افزوده 798,300 ریال

هزینه ایاب و ذهاب: 320,000 ریال


مبلغ نهایی قابل پرداخت: 6,988,300 ریال

مبلغ واحد هر آمپر 60000 ریال می باشد
location
captcha