باتری 60 آمپر صبا باتری

باتری 60 آمپر صبا باتری
این محصول دارای ضمانت 12 ماهه و خدمات پس از فروش 24 ساعته در شبانه روز می باشد.

-

قیمت واحد: 8,090,000 ریال

کسر باتری کهنه با آمپر معادل: 3,600,000 ریال

اجرت نصب: 420,000 ریال

مالیات بر ارزش افزوده 765,900 ریال

هزینه ایاب و ذهاب: 320,000 ریال


مبلغ نهایی قابل پرداخت: 5,995,900 ریال

مبلغ واحد هر آمپر 60000 ریال می باشد
location
captcha