باتری 66 آمپر صبا باتری

باتری 66 آمپر صبا باتری
این محصول دارای ضمانت 12 ماهه و خدمات پس از فروش 24 ساعته در شبانه روز می باشد.

سیلد واریان

قیمت واحد: 8,870,000 ریال

کسر باتری کهنه با آمپر معادل: 3,960,000 ریال

اجرت نصب: 420,000 ریال

مالیات بر ارزش افزوده 836,100 ریال

هزینه ایاب و ذهاب: 320,000 ریال


مبلغ نهایی قابل پرداخت: 6,486,100 ریال

مبلغ واحد هر آمپر 60000 ریال می باشد
location
captcha